EN İYİLERİNİ ÜRETİYORUZ
Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

CEVAHİR DERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Cevahir Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Bina güvenliğinin sağlanması amacıyla hizmet binamızın giriş, dış cephe, üretim alanları ve idari katlarda bulunmak üzere; dış cephede, giriş ve idari katlarda, üretimde olmak üzere ve şubemizin mağaza ve dış cephesinde olmak üzere toplam 72 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Cevahir Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V-3 Parsel Fikse Cad. No:16 Aydınlı, Tuzla-İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

.

TEKLİF AL

Müşteri Destek
Aydinlatma metni *
Güvenlik Kodu